Sjekk din kredittverdighet

Kredittverdigheten din ligger til grunn for alle avgjørelser om innvilging av lån, som bankene gjør. Vi går her igjennom hva en kredittvurdering er, og viser deg hvordan du enkelt sjekker om du har noen registrerte betalingsanmerkninger.

Forskjell på hvordan bankene vurderer kredittverdighet

Det er ikke slik at det er en universal formel for beregning av kredittverdighet. De fleste banker benytter enten egne modeller eller tar utgangspunkt i en kredittscore-modell fra et kredittopplysningsbyrå. Slike modeller gir deg en poengsum innenfor skalaen for modellen, jo høyere poengsum, desto mer kredittverdig er du. Noen modeller har en skala fra 0 til 100, mens andre for eksempel kan gå fra 10 til 30.

En kredittscoremodell baserer seg på to ting; Faktiske data om deg som person, og statistiske data. Dine personlige opplysninger er data om alder, inntekt, utdanning, hvor ofte du har flyttet, hvor i landet du bor og så videre. På toppen av dette kommer statistiske data som sier noe om hvor stor statistisk sannsynlighet det er for at du kommer til å misligholde lånet du tar opp. Dette er noe du bare i liten grad kan påvirke, og det kan fort slå urettferdig ut. Du kan få en dårligere kredittscore ene og alene fordi du bor et sted der det statistisk er mange dårlige betalere, også selv om du aldri noen gang selv har betalt en regning for sent.

Forskjell på kredittvurdering og betalingsanmerkninger

En kredittvurdering inneholder som sagt en vurdering av hvor kredittverdig du som person er, og en slik vurdering er gjerne, til en viss grad, subjektiv og basert på hvilken kredittscoremodell det benyttes. En betalingsanmerkning derimot er en objektiv størrelse. Enten har du en betalingsanmerkning, eller også har du ikke. Du har krav på å få utlevert informasjon om eventuelle betalingsanmerkninger du har, helt gratis, mens du ikke har noe krav på å få utlevert en kredittvurdering av deg selv.

Ikke betal for en kredittvurdering av deg selv

Det er enkelte firmaer som tilbyr deg å kjøpe en kredittvurdering av deg selv. Blant annet tilbyr Bisnode en kredittsjekk for 49kr. Det er imidlertid slik at en slik kredittvurdering bare er generell, og den sier lite om hvor kredittverdig en bank der du ønsker å ta opp lån, vil finne deg. Det er primært to ting som spiller en rolle når det gjelder kredittverdighet; Din inntekt og om du har betalingsanmerkninger. Har du betalingsanmerkninger, vil du nesten uansett bli vurdert som «ikke kredittverdig», uansett hvor høy din inntekt er.

Slik sjekker du om du har noen betalingsanmerkninger

Kredittopplysningsbyråene er pliktige til å utlevere den informasjonen de har registrert om deg. Du kan få en rapport tilsendt helt gratis, ved å ta kontakt med byrået på epost eller telefon. Det finnes også selvbetjeningsløsninger, som for eksempel Experian sin, der du logger inn med BankID og umiddelbart kan se hva det er registrert om deg.

Hva gjør jeg hvis jeg opplever feil i opplysningene?

Det er dessverre ikke helt uvanlig at det er feil i opplysningene som er registrert i kredittbyråenes databaser. Primært dreier dette seg om betalingsanmerkninger som er gjort opp, men ikke er slettet fra registeret. Reglene er klare, når hele gjelden er gjort opp, skal den tilhørende betalingsanmerkningen automatisk slettes, så raskt som mulig. Opplever du registrerte betalingsanmerkninger på deg selv, for krav du har gjort opp, må du kontakte kredittopplysningsbyrået og be dem rette opp feilen. Det beste er om du samtidig sender dem dokumentasjon på at kravet faktisk er betalt, da skal det normalt være helt uproblematisk å få korrigert feilen i løpet av kort tid.

Råd til betjening av lån uten sikkerhet

Nyttige tips for nedbetaling av et lån.

Når du har tatt opp et forbrukslån kan det være lurt å ta et par grep for å redusere kostnadene ved lånet, og sikre at man ikke får problemer med tilbakebetalingen. Vi gir her fem tips til hva du bør gjøre for å sikre at nedbetalingen av lånet går smertefritt.

Få oversikt over din privatøkonomi

En av de vanligste årsakene til betalingsproblemer, er at man mister oversikten over egen økonomi. Den beste måten å forhindre dette på, er ved å føre et regnskap over hva du bruker pengene dine på, og lage et budsjett, så du vet hvor mye penger du har tilgjengelig hver måned. Det finnes flere gode, og gratis apper for mobil, som hjelper deg å sette opp et budsjett, og mange nettbanker har også integrert egne budsjettmoduler som automatisk henter transaksjoner fra kontoen din, og hjelper deg å sette opp et budsjett.

Sett opp AutoGiro

Å være for sent ute med betalingen av et avdrag kan fort bli kostbart, både i purregebyr og ekstra renter. I tillegg mister du ofte muligheten for å få avdragsfrihet en måned eller to, hvis du er på etterskudd med betalingen. Det anbefales derfor å sette opp en AutoGiro for betaling av lånet, gjerne med forfall samme dato som du vanligvis får lønn inn på kontoen.

Fokuser på rask nedbetaling

Innfri et billig lån i løpet av kort tid for lavest kostnad.

Både rentene og det månedlige termingebyret på et forbrukslån, er med på å gjøre lånet kostbart. Jo raskere du får betalt tilbake pengene, desto mindre betaler du totalt i renter og gebyrer. Det vil derfor alltid lønne seg å fokusere på en rask nedbetaling. Det er viktig å huske på at banken tjener på at du bruker så lang tid som mulig på å betale tilbake lånet, og de vil derfor ofte gi deg en nedbetalingsplan med et lavt månedlig avdrag. Du er imidlertid ikke bundet av dette, og du kan til enhver tid betale ned raskere enn det banken har lagt opp til og du kan selvsagt også betale ekstraordinære avdrag, hvis du får ekstra penger en måned.

Prioriter den dyreste gjelden først

Det er en god regel å alltid fokusere på å få betalt ned den dyreste gjelden først i følge Hanne fra Billige Forbrukslån. Har du boliglån i tillegg til forbrukslånet, kan det i mange tilfeller være lønnsomt å be om avdragsfrihet på boliglånet i en periode. På denne måten kan du bruke de overskytende pengene til å betale ekstra ned på forbrukslånet. Følgelig vil du raskere bli kvitt gjelden som koster deg mest, og du reduserer dermed den totale kostnaden på hele din gjeldsbyrde.

Ta grep hvis du får betalingsproblemer

Kontakt banken når det oppstår problemer med betaling av avdrag på lån og renter.Får du problemer med å betale avdrag på forbrukslånet er det utrolig viktig at du tar grep så raskt som mulig. Å lukke øynene og håpe på at problemet vil gå over av seg selv, er sjeldent en god løsning. Ta kontakt med banken straks du ser at du får problemer med å betale et avdrag til tiden. Aller best er det om du tar kontakt før forfall på avdraget, men også selvom betalingsdatoen er passert, må du ta kontakt. Er du tidlig ute med å kontakte banken, vil du i de aller fleste tilfeller klare å komme frem til en løsning. Det kan være å få avdragsfrihet et par måneder, eller øke løpetiden på lånet noe, slik at det månedlige avdraget blir mindre.

Don`t copy text!